Eesmärgid ja ulatus

. eesmärk of Teaduslik eurooplane® (SCIEU)® eesmärk on tuua teaduse praegused sündmused laiemale publikule, et teavitada neid teadusvaldkondade edusammudest. Avaldamiseks kaalutakse huvitavaid ja asjakohaseid ideid erinevatest teadusvaldkondadest, mis on edasi antud lihtsal viisil, selgelt ja ülevaatlikult ning mis on juba lähiminevikus eelretsenseeritud teaduskirjanduses avaldatud. Me ei aktsepteeri uusi teooriaid ega originaaluuringute tulemusi. Artikleid vaadatakse läbi teema praktilise ja teoreetilise olulisuse, valitud teemaga seotud loo kirjelduse laiemale publikule, autori(te) volikirjade, allikatele viitamise, loo ajakohasuse ja varasematest ainulaadsetest esitusviisidest lähtuvalt. teema kajastamine mis tahes meedias.

***

MEIST  EESMÄRGID JA ULATUS  MEIE POLIITIKA   VÕTA MEIEGA ÜHENDUST  
AUTORI JUHISED  EETIKA JA VÄÄRTUS  AUTORIDE KKK  ESITA ARTIKKEL