Autorite juhised

1. Reguleerimisala

Teaduslik eurooplane® hõlmab kõiki teadusvaldkondi. Artiklid peaksid käsitlema hiljutisi teadusavastusi või uuendusi või ülevaateid käimasolevatest praktilise ja teoreetilise tähtsusega uuringutest. Lugu tuleks jutustada lihtsal viisil, mis sobib laiemale teadusest ja tehnoloogiast huvitatud publikule, ilma tehnilise kõnepruugi või keeruliste võrranditeta ning see peaks põhinema hiljutistel (umbes kahe eelneva aasta) uurimistulemustel. Arvesse tuleks võtta, kuidas teie lugu erineb varasemast meedias kajastatust. Ideid tuleks edastada selgelt ja ülevaatlikult.

Scientific European EI OLE eelretsenseeritav ajakiri.

2. Artiklite tüübid

Artiklid SCIEU-s® on kategoriseeritud kui ülevaade viimastest edusammudest, ülevaated ja analüüs, juhtkiri, arvamus, perspektiiv, uudised tööstusest, kommentaarid, teadusuudised jne. Nende artiklite pikkus võib olla keskmiselt 800–1500 sõna. Pange tähele, et SCIEU® esitab ideid, mis on juba eelretsenseeritud teaduskirjanduses avaldatud. Me EI avalda uusi teooriaid ega originaaluuringute tulemusi.

3. Toimetuse ülesanne

Meie missioon on levitada teaduse olulisi edusamme laiemale lugejale. Mõju inimkonnale. Inspireerivad mõtted Scientific European® (SCIEU)® eesmärk on tuua teaduse hetkesündmused laiemale publikule, et teadvustada neid teadusvaldkondade edusammudest. Huvitavad ja asjakohased ideed erinevatest teadusvaldkondadest, mis on edastatud lihtsal viisil, selgelt ja ülevaatlikult ning mida on lähiminevikus juba avaldatud eelretsenseeritud teaduskirjanduses.

4. Toimetuse protsess

Iga käsikiri läbib üldise ülevaatusprotsessi, et tagada täpsus ja stiil. Retsenseerimisprotsessi eesmärk on tagada artikli sobivus teaduslikult meelestatud avalikkusele, st vältida keerulist matemaatilist võrrandit ja keerulist terminoloogiat ning kontrollida artiklis esitatud teaduslike faktide ja ideede õigsust. Tutvuda tuleks originaalväljaandega ja iga teaduslikust väljaandest pärit loole tuleks viidata selle allikale. SCIEU® toimetajad käsitlevad esitatud artiklit ja kogu suhtlust autori(te)ga konfidentsiaalsena. Autor(id) peavad käsitlema ka igasugust suhtlust SCIEU-ga® kui konfidentsiaalne.

Artikleid vaadatakse läbi teema praktilise ja teoreetilise olulisuse, valitud teemaga seotud loo kirjelduse laiemale publikule, autori(te) volikirjade, allikatele viitamise, loo ajakohasuse ja varasematest ainulaadsetest esitusviisidest lähtuvalt. teema kajastamine mis tahes meedias.

 Autoriõigus ja litsents

6. Ajaskaala

Palun võtke üldiseks ülevaatusprotsessiks kuus kuni kaheksa nädalat.

Esitage oma käsikirjad elektrooniliselt meie ePressi lehel. Sisestage autori(te) andmed ja laadige üles käsikiri.

Esitada palun Logi sisse . Konto loomiseks palun registreerima

Võite saata oma käsikirja ka e-posti teel aadressile [meiliga kaitstud] 

7. DOI (digitaalobjekti identifikaator) Ülesanne

7.1 Sissejuhatus DOI-sse: DOI on määratud mis tahes konkreetsele intellektuaalomandi tükile (1). Selle saab määrata mis tahes olemile – füüsilisele, digitaalsele või abstraktsele, et seda intellektuaalomandina hallata või huvitatud kasutajate kogukonnaga jagada (2). See ei ole seotud artikli eksperdihinnangu olekuga. Nii eelretsenseeritud kui ka mitteretsenseeritud artiklitel võivad olla DOI-d (3). Academia on üks suurimaid DOI süsteemi kasutajaid (4).  

7.2 Ajakirjas SCIENTIFIC EUROPEAN avaldatud artiklitele võib määrata DOI Selle atribuutide põhjal, nagu ainulaadsed viisid uudse innovatsiooni, äsjasuse ja väärtuse esitlemiseks teaduslikult meelestatud laiemale avalikkusele, aktuaalse huvipakkuva probleemi süvaanalüüs. Peatoimetaja otsus on selles osas lõplik.  

8.1 MEIST | MEIE POLIITIKA

8.2 Artiklid, mis annavad teavet SCIENTIFIC EUROPEANi kohta

a. Teaduse ja tavainimese vahelise lõhe ületamine: teadlase vaatenurk

b. Scientific European ühendab üldised lugejad originaaluuringuga

c. Scientific European – Sissejuhatus

9. Toimetaja märkus:

"Scientific European" on avatud juurdepääsuga ajakiri, mis on suunatud laiemale publikule. Meie DOI on https://doi.org/10.29198/scieu

Avaldame olulisi edusamme teaduses, teadusuudiseid, käimasolevate uurimisprojektide värskendusi, värsket ülevaadet või perspektiivi või kommentaare, et levitada üldisi inimesi. Idee on ühendada teadus ühiskonnaga. Teadlased saavad avaldada artikli avaldatud või käimasolevast uurimisprojektist, mis käsitleb olulist ühiskondlikku tähtsust, millest tuleks rahvast teavitada. Scientific European võib avaldatud artiklitele määrata DOI, olenevalt töö olulisusest ja uudsusest. Me ei avalda esmaseid uurimusi, puudub eelretsenseerimine ja artikleid vaatavad läbi toimetajad.

Selliste artiklite avaldamisega ei kaasne töötlemistasu. Scientific European ei nõua autoritelt tasu artiklite avaldamise eest, mille eesmärk on levitada tavainimestele teaduslikke teadmisi nende uurimistöö/ekspertiisi valdkonnas. See on vabatahtlik; teadlased/autorid ei saa palka.

E-mail: [meiliga kaitstud]

***

MEIST  EESMÄRGID JA ULATUS  MEIE POLIITIKA   VÕTA MEIEGA ÜHENDUST  
AUTORI JUHISED  EETIKA JA VÄÄRTUS  AUTORIDE KKK  ESITA ARTIKKEL